שדות חובה : כותרת, תיאור, מחיר הנכס, סוג, סוג עסקה, תמונות, כתובת הנכס, property Size, Property Rooms, Property Bedrooms, Property Bathrooms
תאור נכס
מחיר נכס
בחירת מאפיינים

בחרו תווית שתופיע על התמונות
תמונות ומסמכי המודעה. (המתינו להופעת התמונה לאחר ספירת האחוזים. אין צורך ללחוץ שנית)
  גיררו תמונות לפה או לחצו על:

  * נחוצה לפחות תמונה אחת כדי לפרסם מודעה. גודל מינימום 500/500 פיקסל. אפשר להעלות מקסימום 5 תמונות.
  ** שתי לחיצות על תמונה יהפכו אותה לתמונה ראשית
  *** שנו את סדר התמונות ע''י גרירה ושחרור
  **** ניתן להעלות גם קבצי PDF
  ***** לתמונות גדולות יערך יותר זמן לעלות לאתר

  אפשרויות וידאו
  סיור וירטואלי
  מיקום

  פרטי המודעה
  .
  אבזור ותוספות

  השוואת מודעות

  שיתוף

  דילוג לתוכן